ბიოენერგია

ადამიანის ბიო-ველის გაზომვა ბიო-აქტიური წერტილების საშუალებით, რისი საშუალებითაც თქვენ შეიტყობთ:

1. ბიო-ველის მდგომარეობას (სასიცოცხლო ენერგიის გადინება, დარღვევები და პათოლოგიები) ასევე დაავადებები, რომლისკენაც მიდრეკილია იმ მომენტში ადამიანის მდგომარეობა.
სადაც ასევე აისახება:
- ნეგატიური ზემოქმედება.
- მაგიური ზეგავლენები.
- ენერგო ვამპირიზმი.

2. ჩაკრების სტატუსს, თუ რა მდგომარეობაშია თქვენი ენერგეტიკული ცენტრები. (რეკომენდაციების გაწევა ჩაკრების დაბალანსებისთვის)
ანალიზი მოიცავს:
- ჩაკრების მუშაობის %-ულ მაჩვენებლებს
- კონკრეტული ჩაკრის დისბალანსის შემთხვევაში ადამიანის მიდრეკილება დაავადებებისკენ და შინაგანი ემოციონალური მდგომარეობა.
- ჩაკრის ზეაქტიურობას, რაც იწვევს შესაბამისი ჩაკრის მიხედვით, ორგანოების ჰიპერ აქტიურობას, რომელიც უკვე პათოლოგიად მიიჩნევა.
_____________________________________________________
ამ ყველაფრის ცოდნა დაგეხმარებათ, იყოთ ჯანმრთელები და შინაგანად ჰარმონიულები, რაც წარმატებული ცხოვრების საწინდარია.
_____________________________________________________

--კონსულტაცია შედგება ორი ნაწილისგან, პირველადი შემოწმება სადაც ხდება თქვენი ბიო ენერგეტიკული სტრუქტურის აღრიცხვა და შესაბამისი რეკომენდაციების გაწევა.

--მეორე აღრიცხვა მოიცავს რეკომენდაციების შედეგად მიღებული შედეგების აღრიცხვას, სადაც თავად შეატყობთ თუ რა გაუმჯობესებები ხდება თქვენს ცხოვრებაში და ასევე შინაგანად.

---კონსულტაციის ღირებულება მოიცავს 65 ლარს.

სურვილის შემთხვევაში ერთჯერადი შემოწმების ღირებულებაა 30 ლარი (+ რეკომენდაციები)

კონტაქტი:
593 97 88 67
571888608скачать софт
Сначала зайдите на смотреть фильмы, а потом обязательно зайдите посмотрите фильмы онлайн это стоит того