» » მაგიის რაობა და მისი ყოველდღიურობა
ეზოთერიკა / Slide

მაგიის რაობა და მისი ყოველდღიურობა

მაგიის რაობა და მისი ყოველდღიურობამეგობებო, ხშირად საზოგადოებაში ცნება „მაგიის“ მიმართ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებაა ხოლმე და, ერთ-ერთი მეტად გავრცელებული კი, მაგიის მიმართ შიში გახლავთ.

მაგია, როგორც ასეთი, სინამდვილეში, არის სიცოცხლის ჩვეულებრივი პრინციპი, ისეთივე, როგორიც კოსმოსში გრავიტაციაა, როგორიც რადიოსიხშირეა და უამრავი კიდევ საზოგადოებისთვის სხვა ცნობილი ბუნების კანონი თუ თავისებურება...

საქმე ისაა, რომ ადამიანის მოქმედების სტრუქტურა შედგება სისტემატიზებული ერთი მთლიანი სქემისგან, რომელ სქემაშიც გონება, ემოცია და სხეული მონაწილეობს, ხოლო ამ სამ ჰიპოსტასს შორის დამაკავშირებელ სიხშირულ „ძაფს“ ჰქვია სწორედ მაგია...

სქემატურად, თუ თანმიმდევრობას მივყვებით, იდეა - იბადება გონებაში, ამ იდეას მოქმედების აღმძრავი მუხტით - ასაზრდოებს სურვილი, ემოციური სივრცე ადამიანისა, ხოლო იდეა, ნასაზრდოები ემოციით (სურვილით), ეს უკვე მაგიაა, რომელ პროგრამასაც ან თავად ახორციელებს ადამიანი ფიზიკურ სივრცეში, ან, თუ აცნობიერებს, რომ ეს პროგრამა თავისი ფიზიკური ძალისხმევის გარეშე მხოლოდ მენტალური და ემოციური ვიბრაციებით უნდა აღსრულდეს მატერიალურ გარემოში, უკვე მაგიურ ქმედებასთან გვაქვს საქმე... ანუ, გამოდის, რომ მაგი, ამ შემთხვევაში, გახლავთ გაცნობიერებული პიროვნება, რომელმაც იცის, როგორ მუშაობს სამყაროს კანონები და რა პრინციპებზეა აგებული იგი...

აქ უკვე ვაწყდებით გაცნობიერებული ადამიანის პასუხისმგებლობასაც, თუმცა პასუხისმგებლობა ნებისმიერ ადამიანს გააჩნია, რომლის გათვალისწინებითაც განგება მას პასუხს თხოვს ყოველი მისი განხორციელებული მოქმედებისათვის...

ისევე, როგორც ცეცხლსასროლი იარაღის შენახვასა და ტარებას, ავტომობილისა და თვითმფრინავის მართვას ცოდნა და კანონით მინიჭებული დოკუმენტური უფლება ესაჭიროება, ზუსტად ამგვარად, გაცნობიერებულ პიროვნებას, მაგს, მაგიის დეტალური ცოდნა და მისი გამოყენების უფლება ესაჭიროება, რომელიც, სამოქალაქო უფლებებისგან განსხვავებით, მას სასულიერო უფლების სახით მიენიჭება ხოლმე ე. წ. ხელდასხმის, ინიციაციის გარკევულ საფეხურზე...
ჩვენ აგრეთვე ვიცით უამრავი ე. წ. სასწაულთმოქმედი, „წმინდანი“, რომლებიც, ზოგნი საბრძოლო მაგიური მოღვაწეობით არიან ცნობილნი, ზოგნი კი სამკურნალო მაგიური მოღვაწეობით, მაგალითად, წმინდა გიორგი და წმინდა ნიკოლოზი ქრტისტიანულ მართლმადიდებელ ეკლესიაში...

ისევე, როგორც საკუთარი ეგოცენტრული ინტერესებიდან გამომდინარე ჩვეულებრივი სამოქალაქო მოქმედებები იზღუდება კანონით, რათა შენი მოქმედებით სხვისი უფლება არ შეილახოს, ასევე იკრძალება მაგიურ სამყაროში პირადი ეგოცენტრული მიზნებით ხელმძღვანელობა, ხოლო ამგვარის არსებობის შემთხვევაში, პასუხი საკმაოდ მკაცრად მოეთხოვება „მაგს“...

კიდევ ერთი მიმართულებით მინდა აღვნიშნო მაგიის ყოველდღიურობა ჩვენს რეალობაში: ეს გახლავთ ე. წ. „ჯადო“. ჯადო - ეს გახლავთ სწორედ ზემოთხსენებული სქემით სტრუქტურირებული კონკრეტული ენერგოინფორმაციული პროგრამა, რომელიც აღსრულების პროცესს მყარ მატერიალურ სივრცეში ავლენს თავისი წინასწარგანსაზღვრული პროგრამის მიხედვით შედეგებად... ე. წ. „ჯადო“ - შეიძლება იყოს შეგნებულად სტრუქტურირებული პროგრამაც და, აგრეთვე, გაუცნობიერებლად შექმნილიც.

ჩვენ ახლა გაუცნობიერებლად შექმნილ ამ ენერგოინფორმაციული პროგრამის რაობაზე გავამახვილებთ ყურადღებას, რათა საზოგადოებაში გარკვეული იყოს, თუ საიდან მომდინარეობს ის არასასურველი თუ სასურველი შედეგები, რომლებსაც მიზეზად სწორედ გაუცნობიერებელი, „შემთხვევით“ სტრუქტურირებული ენერგოინფორმაციული პროგრამა განაპირობებს... საქმე ის გახლავთ, რომ ყველასათვის კარგად ცნობილი ტერმინის - „ბედისწერის“ წარმომავლობა და შინაარსი, სწორედ მწერლობა გახლავთ ბედისა, რომლის ავტორიც თავად ადამიანია მისი ნების ან პასიურობიდან გამომდინარე, ან აქტივობიდან გამომდინარე...
ნების პასიურობა, ანუ ინიციატივისა და სურვილის, მიზანმიმართულობის სიხშირული ნომინალის სიმცირე იწვევს უკვე არსებული და სხვათა მიერ სტრუქტურირებული პროგრამების გავლენაში მეტად ყოფნას და საკუთარი ბედის სხვათა მიერ მწერლობას, ხოლო ნების სიძლიერის შემთხვევაში, თქვენი ბედისწერის ლოგიკური მიმდინარეობა მეტადაა განპირობებული სწორედ თქვენს მიერ გაუცნობიერებლად შექმნილი პროგრამით. თუ კარგად დავაკვირდებით და გავაანალიზებთ ხოლმე ვითარებას, რომელიც ჩვენთვის სასურველი, ან არასასურველია, მივხვდებით, სხვისი ნების გავლენითაა პროვოცირებული თუ ჩვენივე ნებით... მიზეზებში წვდომა კი, ეს უკვე სწორად დიაგნოსტირებული და გაანალიზებული მოვლენაა, რომლის გამოსასწორებლად ჩვენ უკვე ინფორმაციულად შეიარაღებულნი ვართ...

რეზუმეს სახით, შეიძლება ითქვას, რომ მაგია - ეს ჩვენი ყოფის ყოველდღიურობაა და არავითარი მასში ან ბნელი ან ნათელი ძალები არ მონაწილეობენ, თუ ჩვენ თავად არ ჩავრიეთ... ასე რომ, მეგობრებო, ამიერიდან უკვე ვუწყით, თუ რა არის მაგია და როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ სიცოცხლის ეს ელემენტარული პრინციპი და, უკვე ვიცით, რომ არც ბუა და არც ხიხია არ ზის მაგიაში, რადგანაც ეს სამყაროსი და ადამიანის 3 ჰიპოსტასის - გონებრივი, ემოციური და სხეულებრივი ყოფის ერთობლიობაა...

ლაშა ჩხენკელი
скачать dle 11.3

ასევე გირჩევთ

მსგავსი სიახლეები

...

კლინიკური სიკვდილი

...

მინერალური ქვების გამოფენა-გაყიდვა

რუნები - ისტორია

Guide to cats and kittens