» » ნატიფი ენერგეტიკული სხეული
ეზოთერიკა / ბიოენერგეტიკა

ნატიფი ენერგეტიკული სხეული

ნატიფი ენერგეტიკული სხეულინატიფი ენერგეტიკული სხეული


ადამიანის ნატიფი ენერგეტიკული სხეული წარმოადგენს რთულ სისტემას. რომელიც შედგება ათასობით არხებისგან და რომლებსაც გადააქვთ ენერგია მთლიან სხეულში. ენერგიის შენადედებს ნატიფ სხეულში უწოდებენ ჩაკრებს, (სანსკრიტიდან თარგმნაში ნიშნავს რგოლებს) ან ენერგეტიკულ ცენტრებს. სხეულის მთელი სისტემა იმართება სამ საწყის ენერგეტიკული არხით და7 ძირითადი ჩაკრით. ჩვენი ნატიფი სხეული მთლიანდ აქტივდება მხოლოდ კუნდალინის გამოფხიზლების შემთხვევაში რომელიც ასუფთავებს, მოჰყავს ბალანსში მთლიანი სისტემა და აცისკროვნებს ჩაკრებში სუფთა თვისებებს.ენერგეტიკული არხები – არსებობს სამი ძირითადი ენერგეტიკული არხი – მარცხენა (იდა), მარჯვენა (პინგალა) და ცენტრალური (სუშუმნა). ისინი ნატიფ სხეულში აკავშირდებენ ერთი მეორესთან ჩაკრებს.


მარცხენა არხი - (სანსკრიტზე “იდა” ნადი) – ასევე მას უწოდებენ მთვარის არხს. ის იღებს თავის სათავეს მულადჰარა ჩაკრიდან, გადის ადამიანის სხეულის მარცხენა ნაწილში გადაკვეთავს აჯნა ჩაკრას და გადმოდის თავის ტვინის მარჯვენა ნახევარსფეროში, სადაც ფორმირდება ზე – ეგო. მარცხენა არხი ატარებს ჩვენი სურვილების ენერგიას. სურვილებიდან წარმოიქმნება ჩვენი ემოციები. სურვილები და მასთან თანმყოლი გრძნობები მოგზაურობენ მარცხენა არხიდან სხეულის ინ ნაწილებში სადაც მათ შეუძლიათ მიიღონ მატერიალური ფორმა. ჩვენი სურვილები - ეს არის მოქმედების საფუძველი. მათ მამოძრავებელი ძალის გარეშე ჩვენ არაფერს არ გავაკეთებდით. მარცხენა არხი შეესაბამება ენერგია ”ინ”-ს.

მარჯვენა არხი - ( სანკრიტზე “ფინგალა” ნადი) – ასევე მას უწოდებენ მზის არხს. ის იღებს სათავეს სვადჰისტანა ჩაკრიდან და გადის სხეულის მარჯვენა მხარეს, აჯნა ჩაკრის მიდამოში (მესამე თვალი) გადადის მარცხენა. მხარეს ეს არხი წარმოქმნის ეგოს. მარჯვენა არხი ატარებს მოქმედების ენერგიას. ამ ენერგიაში იგულისხმება გონებრივი და ფიზიკურ მოქმედებანი. როდესაც ადამიანში დომინირებს მარჯვენა მხარე ის ხდება ცივი და აგრესიული. მარჯვენა არხი შეესაბამება ენერგია ”იან”-ს.ცენტრალური არხი – (სანსკრიტზე სუშუმნა ნადი) მას ასევე უწოდებენ საშუალო გზას. ის იწყება ადგილიდან სადაც განთავსებულია კუნდალინი და გაყვება ზურგის ტვინის მიდამოს პარალელურად. ეს არხი ავლენს თავითავს ადამიანში როგორც პარასიმპათიური ნერვული სისტემა. ის მართავს აქტიურობას, რომლის გაკონტროლებაც ჩვენ შეგნებულად არ შეგვიძლია. გულის ცემა, ფილტვების შევსება ჰაერით, ჟანგბადის გადატანა სისხლძარღვთა სისტემაში, ფიქრების დაბადება, – ყველა ეს რთული ფუქციების შეუძლებელია შეასრულოს ასეულობით კომპიუტერებმა. ეს წარმოიქმნება დამოუკიდებლივ იმის თუ, სად არის ჩვენი ყურადღება, მიმართული. ცენტრალური არხის მოქმედება მიმდინარეობს სპონტანურად. ეს ხდება ბუნებრივად, ადამიანის დაუხმარებლივ.

მკვლევარებმა აღმოაჩინეს, რომ ენერგია რეაგირებს ფიქრებზე და განზრახვებზე. აზრები პროვოცირებს გაოუფორმებელ უნივერსალურ ენერგიას მატერიად. პირობითად ფსიქოემოციონალური ენერგია შეიძლება დავყოთ რამოდენიმე კატეგორიად:

1.ინტუიციური ენერგია


2.მენტალური ენერგია


3.ემოციონალური ენერგია4.ფიზიკური ენერგია მაგრამ, ისიც მართალია რომ, ეს კატეგორიები წარმოქმნიან გაუწყვეტელ, ერთიანობას და არ შეუძლიათ იარსებონ ერთმანეთის დამოუკიდებლად. არ არსებობს აბსოლუტურად თავისუფალი ფიქრები, რომლებიც ავსებენ ადამიანს გრძნობებით და ემოციებით. .ფსიქოემოციური ენერგია წინასწარ განსაზღვრავს ადამიანის შემოქმედების პოტენციალს, მის ცხოვრებაში წინსვლის ვექტორს, ის არის ძირითადი მიზეზი ჩვენი აღმასვლების და ჩავარდნების.


1.რა არის ინტუიციური ენერგია – ენერგია რომელიც იხარჯება მომავლის მოსალოდნელი განსაზღვრის დროს. ხოლო თვითონ ინტუიცია ეს არის ადამიანის შინაგანი სახელმძღვანელო. რომელიც დევს ღრმად ცნობიერების დონეზე ყველა მოქმედებასა და ენერგეტიკულ ურთიერთქმედებაში


2. რა არის მენტალური ენერგია – ეს არის ენერგია, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ როდესაც ვფიქრობთ და ვაზროვნებთ. მენტალური ენერგია ეს არის ფიქრის ენერგია. ხოლო თვითონ მენტალობა- ეს არის ინდივიდის განსაკუთრებული ინტელექტუალურ-ემოციური თვისება. სადაც აზრები და ემოციები განუყოფელია. სადაც აზრებს კარნახობს კულტურა და ემოცია ეს არის რეაქცია, გარემო ცვილებებზე რომელიც ეფუძნება კულტურულ ფასეულებებს.


3. რა არის ემოციური ენერგია – ეს არის ენერგია რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ჩვენი აზრების გამოხატვის დროს.4. რა არის ფიზიკური ენერგია – ამ შემთხვევაში, ფიზიკურ ენერგიად მიიჩნევა ენერგიის ის ნაკადები რომელიც უზრუნველყოფს ადამიანის ორგანიზმში ფსიქოემოციური პროცესების განხორციელებას.скачать dle 11.3

ასევე გირჩევთ

მსგავსი სიახლეები

„მე ვუსმენ ხალხურს" 05.05.2014

Guide to cats and kittens